Logo Stoczek Łukowski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 24 stycznia 2017 roku o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu

Obwieszczenie 

OBWIESZCZENIE 

 

BURMISTRZA  MIASTA  STOCZEK  ŁUKOWSKI
Z  DNIA  24  STYCZNIA  2017 ROKU

 

 

 

 

         Działając w oparciu o art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski niniejszym informuje, że po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 07 grudnia 2016 roku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16 stycznia 2017 roku, zostało wydane w dniu 24 stycznia 2017 roku postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji paliw płynnych w Stoczku Łukowskim przy ul.Sikorskiego róg ul.Piaski na działce nr 257/6”, wszczętego w dniu 28 listopada 2016 roku z wniosku inwestorów: Roberta Szmigla oraz Jacka Sidora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. 

 

         Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania, a w szczególności właściciele nieruchomości przyległych do powyższej nieruchomości, mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski Pl.T.Kościuszki 1, pok. Nr 209 w godzinach pracy Urzędu 7³º-15³º.

 

         Obwieszczenie niniejsze podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, na terenie miasta, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem www.stoczek-lukowski.pl w zakładce „przetargi  i ogłoszenia” oraz na stronie BIP w zakładce „lokalizacja inwestycji” w dniu 24 stycznia 2017 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Ireneusz Bogdan Szczepanik

 

 

Burmistrz miasta zaprasza

<p>Ireneusz Bogdan Szczepanik</p>

Ireneusz Bogdan Szczepanik

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.