Logo Stoczek Łukowski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 listopada 2016 roku

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE 

 

BURMISTRZA  MIASTA  STOCZEK  ŁUKOWSKI
Z  DNIA  30 LISTOPADA  2016 ROKU

 

 

         Działając w oparciu o art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski niniejszym informuje, że w dniu 28 listopada 2016 roku zostało wszczęte na wniosek inwestorów: Roberta Szmigla oraz Jacka Sidora, postępowanie  administracyjne, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji paliw płynnych w Stoczku Łukowskim przy ul.Sikorskiego róg ul.Piaski na działce nr 257/6”.

 

         Stosownie do wymogów art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 

w dniu 30 listopada 2016 roku wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie – o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

         Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania, a w szczególności właściciele nieruchomości przyległych do powyższej nieruchomości, mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski Pl.T.Kościuszki 1, pok. Nr 209 w godzinach pracy Urzędu 7³º-15³º.

 

         Obwieszczenie niniejsze podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, na terenie miasta, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem www.stoczek-lukowski.pl w zakładce „przetargi  i ogłoszenia” oraz na stronie BIP w zakładce „lokalizacja inwestycji”. w dniu 30 listopada 2016 roku.

 

Burmistrz Miasta

Ireneusz Bogdan Szczepanik

 

 

Burmistrz miasta zaprasza

<p>Ireneusz Bogdan Szczepanik</p>

Ireneusz Bogdan Szczepanik

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.