Logo Stoczek Łukowski

Gospodarka odpadami

Harmomongram odbioru odpadów na 2019 rok

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MIEŚCIE STOCZEK ŁUKOWSKI W 2019 ROKU

ULOTKA

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja - odpady

 

Informacja dotycząca uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

 

Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 grudnia 2017 roku uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXI/163/2017

 

Uchwała Nr XXXI/164/2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/164/2017

 

Informacja o usuwaniu azbestu

Informacja o usuwaniu azbestu

 

Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadow.doc

 

Podmioty odbierające odpady   

Podmiot odbierajacy odpady.doc  

 

Miejsca zagospodarowania odpadów

 MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW.doc

 

Poziomy odzysku i recyklingu 

Osiągnięte poziomy odzysku

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego   

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych.doc  

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

Analiza gospodarowania odpadami - sprawozdanie.doc  

ANALIZA - 2015 ROK

ANALIZA - 2016 ROK

ANALIZA - 2017 ROK

ANALIZA - 2018 ROK

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - 2019 R.

 

Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XX/106/2012

 

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Uchwała Nr IV/15/2015

 

Uchwała Nr XVII/89/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwala Nr 89

Zalacznik do uchwaly Nr 89

 

Uchwała Nr XVII/90/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Uchwala Nr 90.doc  

 

Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwala Nr 91.doc

Zalacznik do uchwaly nr 91.doc  

 

Uchwała Nr XVII/92/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwala Nr 92.doc

 

Uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

Uchwala Nr 93.doc

 

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.