Logo Stoczek Łukowski

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


 

Wybory samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 roku - http://lublin.kbw.gov.pl/

 

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Stoczek Łukowski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Obwieszczenie - do pobrania

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Obwieszczenie - do pobrania

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Stoczek Łukowski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Obwieszczenie MKW - do pobrania

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 1 października 2018 r. - do pobrania

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim o terminie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów do Rady Miasta Stoczek Łukowski - INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej - do pobrania

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 14 września 2018 roku o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku - Obwieszczenie Burmistrza Miasta - do pobrania

 

Informacja Urzędu Miasta Stoczek Łukowski o miejscu przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych - Informacja Urzędu Miasta - do pobrania

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - http://lublin.kbw.gov.pl/pliki/1535699448_Komunikat_Komisarzy_Wyborczych_z_30_sierpnia_2018_r.pdf

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach - Obwieszczenie MKW - do pobrania

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - Postanowienie Komisarza Wyborczego - do pobrania

 

Wykaz miejsc na terenie Miasta Stoczek Łukowski, na których są zlokalizowane tablice przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze - Informacja - wykaz miejsc na ogłoszenia wyborcze

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - http://pkw.gov.pl/768_Informacje_ogolne/1/26414_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__oraz_wyborach_wojtow_burmistrzow_prezydentow_miast

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku - Informacja o upływie terminów - do pobrania

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - http://lublin.kbw.gov.pl/pliki/1534248802_Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Lublinie_IV.pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kanydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie - http://lublin.kbw.gov.pl/pliki/1535699448_Komunikat_Komisarzy_Wyborczych_z_30_sierpnia_2018_r.pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych - http://lublin.kbw.gov.pl/pliki/1534246150_Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Lublinie_IV.pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - http://lublin.kbw.gov.pl/pliki/1534248802_Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Lublinie_IV.pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - http://lublin.kbw.gov.pl/pliki/1534760263_Komunikat_z_dnia_20_sierpnia_2018_r.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Miasta Stoczek Łukowski, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta - do pobrania  

 

Informacje dotyczące rejestru wyborców

Informacje dotyczące rejestru wyborców  - do pobrania

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców - do pobrania

Pisemna deklaracja umożliwiająca wpisanie do rejestru wyborców - do pobrania

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców - do pobrania

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców - do pobrania

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców - do pobrania

 

Uchwała Nr XXXII/171/2018 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta Stoczek Łukowski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXII/171/2018  - do pobrania

 

Uchwała Nr XXXII/172/2018 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta Stoczek Łukowski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała XXXII/172/2018 - do pobrania

 

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.