Logo Stoczek Łukowski

Gospodarka

Gospodarka.

Program rozwoju oraz przeciwdziałania bezrobociu został przedłożony 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Podstawowym kierunkiem rozwoju i podstawową funkcją gospodarczą miasta jest turystyka i drobny przemysł. Przewiduje się rozwój produkcyjnego i usługowego otoczenia rolnictwa – małe przetwórnie rolno-spożywcze, hurtownie, dystrybucja.
Miasto posiada atrakcyjne warunki dla przyszłych inwestorów:
1) dogodne położenie – przez miasto przebiega ważny szlak komunikacji samochodowej: Siedlce – Garwolin – Łuków oraz kolejowej: Skierniewice – Terespol /z bocznicą kolejową/
2) bliskie rynki zbytu : Warszawa w odległości 80 km, Siedlce – 40 km, Łuków i Garwolin – 30 km; przejście na granicy wschodniej – 120 km.
3) wolne tereny pod zabudowę przemysłową
4) wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe – częściowo uzbrojone
5) atrakcyjne tereny turystyczno – rekreacyjne 
6) bogate walory przyrodniczo – klimatyczne
7) uporządkowana gospodarka odpadami oraz działania w kierunku ekologii i ochrony środowiska
8) duży, niewykorzystany potencjał ludzki.    

INFORMACJA INWESTYCYJNA

Miasto Stoczek Łukowski posiada "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski", zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta Nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku.

W chwili obecnej, w oparciu o ustalenia określone w "STUDIUM", opracowywany jest (na etapie wyłożenia do publicznego wglądu) "projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszarów na których obowiązują ustalenia aktualnych jednostkowych (opracowanych dla małych obszarów) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie opracowywany projekt miejscowego planu przewiduje nowe następujące tereny z przeznaczeniem na lokalizację następujących inwestycji: 

1. Teren przy ulicy Dwernickiego w sąsiedztwie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego STOCZEK Spółka z o.o.
Teren ten przewidziany jest pod zabudowę związaną z rozwojem przedsiębiorczości. Zagospodarowanie terenu na funkcje produkcyjne, składowe i usługowe. Na terenie tym dopuszcza się funkcje uzupełniające: socjalno-administracyjne, miejsca parkingowe.
Na obszarze tym Miasto Stoczek Łukowski posiada dwie odrębne nieruchomości, które po uchwaleniu planu, będą przedmiotem sprzedaży:
1) o powierzchni ogólnej 2,6802 ha
2) o powierzchni ogólnej 3.8655 ha

2. Tereny przy ulicy Kościelnej
, w tym:
a) teren naprzeciwko siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
W projekcie planu przewidziany pod zabudowę produkcyjną i usługi. Miasto posiada na tym obszarze nieruchomości, które po uchwaleniu planu, będą przedmiotem sprzedaży - o powierzchni ogólnej 3.5665 ha.

b) teren w sąsiedztwie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie. 
W projekcie planu przewidziany na zabudowę produkcyjną i składy. 
Możliwość lokalizacji wielkoprzestrzennych obiektów przemysłowych i 
magazynów, placów składowych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, towarzyszących funkcji terenu.
Miasto Stoczek Łukowski jest jedynym właścicielem terenu przewidzianego w projekcie planu na te cele. Teren ten stanowią nieruchomości o powierzchni ogólnej 7.4172 ha.

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.