Archiwum strony 2 grudnia 2016. imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana

MOK = Mobilność Oferta Kultura. II etap modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim
Informacja   ...więcej
2016-11-29 11:35:26


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku
Ogłoszenie   ...więcej
2016-11-24 08:55:51


Spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020
  ...więcej
2016-11-24 08:12:03


Bezpłatne szkolenia z podstaw obsługi komputera i internetu
Informacja   ...więcej
2016-11-24 08:08:57


Informacja Prezesa KRUS w sprawie zawarcia Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych wypadków dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni są ubezpieczeniw KRUS w pełnym zakresie
  ...więcej
2016-11-24 08:06:39


Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2016 na terenie Miasta Stoczek Łukowski
  ...więcej
2016-11-22 14:18:09


Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski
Zawiadomienie  ...więcej
2016-11-21 09:55:42


Premierowa projekcja filmu "To był nasz dom"
Informacja   ...więcej
2016-11-18 14:56:41


I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony
  ...więcej
2016-11-17 08:33:12


Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
Informacja   ...więcej
2016-11-08 10:40:00

Pokazano 1 - 10 z 348
następne