Logo Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 546
W sumie: 110590

News

News zdjęcie id 1126

XLIII sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski - 29 listopada 2022 rok

21.11.2022

Stoczek Łukowski 2022-11-21

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 29 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta.

4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały Nr XLIII/277/2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały Nr XLIII/278/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały Nr XLIII/279/2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały Nr XLIII/280/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez przetargu.
9. Podjęcie uchwały Nr XLIII/281/2022 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
10. Podjęcie uchwały Nr XLIII/282/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim.
11. Podjęcie uchwały Nr XLIII/283/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
12. Podjęcie uchwały Nr XLIII/284/2022 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.
13. Podjęcie uchwały Nr XLIII/285/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze.
14. Podjęcie uchwały Nr XLIII/286/2022 w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały Nr XLIII/287/2022 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

16. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
17. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                   /-/ Krzysztof Szczepańczyk

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 9.00.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Urząd Miasta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.