Logo Stoczek Łukowski

News

News zdjęcie id 306

Projekt "POTRZEBNI!"

14.05.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  na terenie Państwa województwa z dniem 01.04.2018r. rozpoczęliśmy realizacje projektu „Potrzebni!” nr RPLU.11.01.00-06-0014/17.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi; powyżej 18 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie:

1.      Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o Ścieżkę Reintegracji/IPD.

2.      Poradnictwo psychologiczne

3.      Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i znajomości praw i przywilejów osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

4.      Trening umiejętności społecznych

5.      Pośrednictwo pracy

6.      Szkolenia zawodowe

7.      Staże zawodowe 997,40 zł/miesiąc (w wymiarze 4 miesięcy)

 

Zapewniamy:

-          profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów,

-          materiały szkoleniowe

-          certyfikowane szkolenia zawodowe

-          stypendia stażowe i szkoleniowe

-          zwrot kosztów dojazdów

-          catering

-          ubezpieczenie NNW

 

Obecnie trwa rekrutacja do projektu, w związku z powyższym prosimy o pomoc przy dotarciu do osób należących do grupy docelowej, poprzez zamieszczenie na Państwa tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej załączonego plakatu, jak również poprzez przekazanie ww. osobom informacji o realizowanym projekcie.

 

Z poważaniem

Katarzyna Banaszkiewicz

Zespół projektu

potrzebni@mcdk.info.pl

 

 

PLAKAT - POTRZEBNI! - do pobrania

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.