Logo Stoczek Łukowski

News

News zdjęcie id 360

XXXVI sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski - 18 października 2018 rok

10.10.2018

                                                                                  

 

                                                                               Stoczek Łukowski 2018-10-10

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP dla radnych Rady Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/196/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/197/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/198/2018 w sprawie zmiany Statutu Miasta Stoczek Łukowski.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/199/2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/200/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 12. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.
 13. Informacje jednostek organizacyjnych Miasta o dochodach i wydatkach za I półrocze 2018 roku.
 14. Kultura i sport w mieście Stoczek Łukowski.
 15. Informacja z realizacji inwestycji w mieście.
 16. Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 17. Informacja Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej dotycząca użyczenia pomieszczeń w budynkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej na potrzeby Warsztatu.
 18. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 19. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 20. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                   Artur Piskorz

Burmistrz miasta zaprasza

<p>Ireneusz Bogdan Szczepanik</p>

Ireneusz Bogdan Szczepanik

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.