Logo Stoczek Łukowski

News

News zdjęcie id 411

IV sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski - 24 styczeń 2019 roku

09.01.2019

Stoczek Łukowski 2019-01-09

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały Nr IV/18/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały Nr IV/19/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr IV/20/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarczo – Budżetowej  Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały Nr IV/21/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kulturalno – Oświatowej Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały Nr IV/22/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały Nr IV/23/2019 w sprawie podjęcia apelu dotyczącego utrzymania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Stoczku Łukowskim.
 11. Podjęcie uchwały Nr IV/24/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 12. Podjęcie uchwały Nr IV/25/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały Nr IV/26/2019 w sprawie ustanowienia roku 2019 „Rokiem Aleksandra Świętochowskiego”.
 14. Podjęcie uchwały Nr IV/27/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały Nr IV/28/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 16. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 17. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 18. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.