Logo Stoczek Łukowski

News

News zdjęcie id 490

IX sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski - 18 czerwiec 2019 rok

03.06.2019

                                                                                   Stoczek Łukowski 2019-06-03

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2018 rok.
 6. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr IX/48/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały Nr IX/49/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały Nr IX/50/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały Nr IX/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały Nr IX/52/2019 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Stoczek Łukowski.
 12. Podjęcie uchwały Nr IX/53/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 13. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia na terenie miasta Stoczek Łukowski Regulaminu organizowania imprez publicznych o charakterze rozrywkowym – projekt uchwały Nr IX/54/2019.
 14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany zasad usytuowania na terenie miasta Stoczek Łukowski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt uchwały Nr IX/55/2019.
 15. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie parku miejskiego, podczas imprez organizowanych na otwartym powietrzy – projekt uchwały Nr IX/56/2019.
 16. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przygotowania i wdrożenia programu pilotażowego porozumienia ponadnormatywnej służby policji na terenie Miasta Stoczek Łukowski, finansowanego ze środków samorządowych.
 17. Podjęcie uchwały Nr IX/57/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały Nr IX/58/2019 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
 19. Informacja dotycząca ochrony zdrowia w Mieście Stoczek Łukowski.
 20. Informacja dotycząca organizowanych imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 21. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 22. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.