Logo Stoczek Łukowski

News

News zdjęcie id 791

XXIV sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski - 27 styczeń 2021 rok

12.01.2021

 

 

 

 

Stoczek Łukowski 2021-01-12

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 27 stycznia 2021 roku (środa) o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały Nr XXIV/149/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XXIV/150/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXIV/151/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarczo – Budżetowej Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały Nr XXIV/152/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kulturalno – Oświatowej Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały Nr XXIV/153/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały Nr XXIV/154/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim.
11. Podjęcie uchwały Nr XXIV/155/2021 zmieniającej Akt o utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim.
12. Podjęcie uchwały Nr XXIV/156/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały Nr XXIV/157/2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
14. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.

15. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
16. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                        /-/ Krzysztof Szczepańczyk

 

Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbędą się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), na sali obrad będą mogły przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna dla zachowania procedur związanych z przeprowadzeniem sesji, tj. Radni oraz osoby referujące informacje na Sesji.

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 9.00.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Urząd Miasta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.