Logo Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 554
W sumie: 110598

News

News zdjęcie id 873

XXVII sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski - 27 maj 2021 rok

19.05.2021

 

 

 

 

 

                                                                                  Stoczek Łukowski 2021-05-19

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały Nr XXVII/175/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim.
6. Podjęcie uchwały Nr XXVII/176/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez przetargu.
7. Podjęcie uchwały Nr XXVII/177/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim.
8. Podjęcie uchwały Nr XXVII/178/2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały Nr XXVII/179/2021 w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2020 rok.
10. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
11. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
12. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miasta
                                                                          /-/ Krzysztof Szczepańczyk

 

Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbędą się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), na sali obrad będą mogły przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna dla zachowania procedur związanych z przeprowadzeniem sesji, tj. Radni oraz osoby referujące informacje na Sesji.

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 9.00.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Urząd Miasta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.