Logo Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18857
W sumie: 75572

News

News zdjęcie id 979

XXXII sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski - 25 listopad 2021 rok

17.11.2021

                                                                                       Stoczek Łukowski 2021-11-17

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372z póżn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały Nr XXXII/201/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały Nr XXXII/202/2021 w sprawie nadania pośmiertnie Józefowi Dwernickiemu Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXXII/203/2021 w sprawie nadania pośmiertnie Mieczysławowi Izdebskiemu Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXII/204/2021 w sprawie nadania pośmiertnie Stanisławowi Wielgoskowi Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXXII/205/2021 w sprawie nadania pośmiertnie Aleksandrowi Świętochowskiemu Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXXII/206/2021 w sprawie nadania pośmiertnie Księdzu Biskupowi Adolfowi Piotrowi Szelążkowi Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXXII/207/2021 w sprawie nadania pośmiertnie Stanisławowi Budzyńskiemu Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXXII/208/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski.
 13. Podjęcie uchwały Nr XXXII/209/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet dla radnych.
 14. Podjęcie uchwały Nr XXXII/210/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łykowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030.
 15. Podjęcie uchwały Nr XXXII/211/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały Nr XXXII/212/2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały Nr XXXII/213/2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały Nr XXXII/214/2021 w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
 19. Informacja z realizacji inwestycji w mieście.
 20. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 21. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                   /-/ Krzysztof Szczepańczyk

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 9.00.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Urząd Miasta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.