Miasto Stoczek Łukowski zawarło porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w zakresie uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki środkom z ww. Programu osoby fizyczne  mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na wymianę źródła ciepła, kompleksową termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat Punktu:

Informacja o funkcjonowaniu Punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze:

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 w Urzędzie Miasta przy Pl. T. Kościuszki 1.

Informacja o programie i korzyściach z udziału:

Link do Programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i chcesz wymienić stary wysokoemisyjny piec węglowy na nowe ekologiczne źródło ogrzewania oraz przeprowadzić gruntową termomodernizację budynku nie czekaj, weź dotację w Programie Czyste Powietrze.

Co zyskujesz?

oszczędzasz na rachunkach za energię, dbasz o domowy budżet, dbasz o zdrowie, dbasz o środowisko.

RAPORT KWARTALNY – STAN NA 31.03.2024 R.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 101

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 83

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 56

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.077.159,88 zł