Urząd Stanu Cywilnego; Plac Tadeusza Kościuszki 1; 21-450 Stoczek Łukowski

e-mail: [email protected]

tel. 25 797 00 60

Z-ca Kierownika USC Marzena Madej

nr konta: 71 9204 0001 3900 1296 2000 0010