Urząd Stanu Cywilnego

Plac Tadeusza Kościuszki 121-450 Stoczek Łukowskie-mail: [email protected]. 25 797 00 60 Z-ca Kierownika USCMarzena Madej