Gospodarka.

Program rozwoju oraz przeciwdziałania bezrobociu został przedłożony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.Podstawowym kierunkiem rozwoju i podstawową funkcją gospodarczą miasta jest turystyka i drobny przemysł. Przewiduje się rozwój produkcyjnego i usługowego otoczenia rolnictwa – małe przetwórnie rolno-spożywcze, hurtownie, dystrybucja.Miasto posiada atrakcyjne warunki dla przyszłych inwestorów:1) dogodne położenie – przez miasto przebiega ważny szlak komunikacji samochodowej: Siedlce – Garwolin – Łuków oraz kolejowej: Skierniewice – Terespol /z bocznicą kolejową/2) bliskie rynki zbytu : Warszawa w odległości 80 km, Siedlce – 40 km, Łuków i Garwolin – 30 km; przejście na granicy wschodniej – 120 km.3) wolne tereny pod zabudowę przemysłową4) wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe – częściowo uzbrojone5) atrakcyjne tereny turystyczno – rekreacyjne 6) bogate walory przyrodniczo – klimatyczne7) uporządkowana gospodarka odpadami oraz działania w kierunku ekologii i ochrony środowiska8) duży, niewykorzystany potencjał ludzki.    

 

REJESTR  MIEJSCOWYCH  PLANÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGOMIASTA  STOCZEK  ŁUKOWSKI

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski, uchwalone Uchwałą Nr III/19/2002 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 grudnia 2002 roku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski, uchwalony Uchwałą Nr XLIV/242/97 Rady Miejskiej w Stoczku Łukowskim z dnia 31 grudnia 1997 roku – w części dot. działek nr 292 i 293 (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Siedleckiego Nr 5 poz. 20 z dnia 6 lutego 1998 roku). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski, uchwalony Uchwałą Nr III/18/98 Rady Miejskiej w Stoczku Łukowskim z dnia 12 grudnia 1998 roku – dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Witosa, Szkolną i Partyzantów oraz pomiędzy ulicami: Konopiankową, Ośrednią, Partyzantów i Stodolną (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Siedleckiego Nr 40 poz. 386 z dnia 29 grudnia 1998 roku). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski, uchwalony Uchwałą Nr XXII/152/2000 Rady Miejskiej w Stoczku Łukowskim z dnia 14 listopada 2000 roku – w części dot. działek nr 1511/1, 1511/2, 1512, 1513, 553/1, 553/3, 553/4, 553/5, 558, 559, 560, 561, 562, 563,1971 i 2095 (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 74 poz. 890 z dnia 18 grudnia 2000 roku). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski, uchwalony Uchwałą Nr V/25/2003 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 6 marca 2003 roku – w części dot. działki nr 257/2 (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 54 poz. 1519 z dnia 25 kwietnia 2003 roku). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski, uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/161/2005 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 października 2005 roku (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 237 poz. 3702 z dnia 22 grudnia 2005 roku), dla pozostałej cz. miasta.