Miejski Ośrodek Kulturyul. Piłsudskiego 2 21-450 Stoczek Łukowski tel. (25) 797-00-32 

 

Długoletnie tradycje aktywności kulturalnej w Stoczku Łukowskim od 1976 roku przybrały formę instytucjonalną. Powstały wówczas Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury mimo licznych reorganizacji działa do dziś. 

Statutowym zadaniem MOK jest integracja i inspirowanie działalności kulturalnej realizowanej przez współpracę z instytucjami (szkoły, zakłady pracy, powiatowe i wojewódzkie ośrodki kultury) oraz ze stowarzyszeniami (Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich, Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie). 

 

Praca MOK przybrała dwa nurty:- całoroczna działalność stała (Miejska Biblioteka Publiczna, Klub 50+), – organizacja imprez cyklicznych i okolicznościowych 

 

Największą i najstarszą imprezą cyklicznie odbywającą się w MOK od 1970 r. jest Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Uczestnicząc w nim zespoły z północno – wschodniej Polski prezentują swój teatralny dorobek oraz korzystają z konsultacji profesjonalnego jury. Organizatorzy mają nadzieję, że podczas każdego  Sejmiku uda się odtworzyć specyficzną atmosferę festynu ludowego, gdzie imprezy plenerowe, spektakle uliczne, zabawy ludowe i barwne korowody splotą się ze spektaklami teatrów amatorskich i zawodowych oraz koncertami orkiestr dętych, kapel i śpiewaków ludowych tworząc stoczkowskie święto ludzi ceniących wiejski rodowód i własną odrębność kulturową. 

 

 

Kultura fizyczna w mieście.

Krzewienie kultury fizycznej w mieście odbywa się poprzez działalność Ludowego Klubu Sportowego „Dwernicki”, Stoczkowskiego Towarzystwa Sportowego „Aves” oraz Uczniowskich Klubów Sportowych.

Ludowy Klub Sportowy „Dwernicki” prowadzi zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej w 5 kategoriach wiekowych: senior, junior, młodzik, orlik młodszy i skrzat, w których uczestniczy łącznie około 140 zawodników głównie z terenu miasta.

Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe „Aves” prowadzi szkolenie w kilku kategoriach wiekowych z zakresu nauki i doskonalenia gry w piłkę siatkową: senior (mężczyźni i kobiety) oraz młodzik (chłopcy i dziewczęta). Ponadto stowarzyszenie prowadzi zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego.

Największymi imprezami sportowymi, poza odbywającymi się rozgrywkami klubowymi, są: – Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty”,- Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Rock & Volleyball,- Stoczkowska Halowa Liga Piłkarskich Piątek o Puchar Burmistrza Miasta.