Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr XV/952020 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Stoczek Łukowski – do pobrania

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI – do pobrania

 

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w Mieście Stoczek Łukowski – do pobrania

 

 

Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2014

Program.doc

 

 

Plan Odnowy Miejscowości – Miasta Stoczek Łukowski na lata 2010 – 2017″

Plan odnowy.doc

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski

 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Stoczek Łukowski

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO.doc

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Stoczek Łukowski

STRATEGIA MIASTA..doc

 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Stoczek Łukowski na lata 2010 – 2032

P R O G R A M usuwania azbestu.doc

 

 

STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015 – 2024

Strategia Rozwiazywania Problemow Spolecznych Miasta Stoczek Lukowski na lata 2015 – 2024..doc

 

 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI NA LATA 2015 – 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2022 R.)

STRATEGIA MIASTA…doc

 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI NA LATA 2017 – 2023

Program Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2023