Informacja dotycząca pozyskanych

przez Miasto Stoczek Łukowski środkach zewnętrznych

w okresie od 1 stycznia 2019 roku

 

 

Lp.

 

 

Przeznaczenie

 

Instytucja dofinansowująca

 

 

Otrzymane dofinansowanie

 

Koszt inwestycji

 

Lata realizacji

1

Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta Stoczek Łukowski” (skwer miejski i Miejska Biblioteka Publiczna)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.462.579,29 zł

 

Kwota dotacji

z budżetu państwa 172.068,15 zł

 

Całkowita wartość projektu wynosi 2.106.180,27 zł

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji projektu 03.07.2017 r.

– zakończenie realizacji projektu 24.08.2021 r.

2

Projekt „Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 348.546,57 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 498.924,13 zł

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji projektu 27.04.2018 r.

– zakończenie realizacji projektu 27.07.2020 r.

 

3

„Nasze przyjazne Przedszkole – lepszy start

w szkole”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

489.120,25 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 581.596,25 zł

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji projektu 03.06.2019 r.

– zakończenie realizacji projektu 31.08.2020 r.

 

4

„Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim”.

Zadanie Nr 1:

Przebudowa

ul. 14 Lutego

Zadanie Nr 2: Przebudowa

ul. Ks. Stanisława Brzóski 

Zadanie Nr 3: Przebudowa

ul. Wincentego Witosa

Zadanie Nr 4: Przebudowa

ul. Stodolnej

Zadanie Nr 5: Przebudowa

ul. Aleksandra Świętochowskiego

 

Wojewoda Lubelski

1.614.752,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 2.424.085,53 zł

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji projektu 14.02.2019 r.

– zakończenie realizacji projektu 20.11.2019 r.

5

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej działka nr 250

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

80.000,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 154.000,00 zł

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji projektu 14.02.2019 r.

– zakończenie realizacji projektu 20.11.2019 r.

 

6

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

443.265,96 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 656.080,93 zł

 

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji projektu 22.01.2019 r.

– zakończenie realizacji projektu 30.09.2021 r.

 

7

Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

990.833,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 1.557.180,00 zł

 

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji projektu sierpień 2019 r.

– zakończenie realizacji projektu 30.09.2021 r.

 

8 Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Budżet państwa 44.987,60 zł Całkowita wartość projektu wynosi 44.987,60 zł ________ 9 „OZE w Mieście Stoczek Łukowski” Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 411.102,00 zł Całkowita wartość projektu wynosi 979.671,00 zł

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji projektu 21.08.2019 r.

– zakończenie realizacji projektu 31.12.2021 r. 10 Zdalna Szkoła +     wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Budżet państwa 45.000,00 zł Całkowita wartość projektu wynosi 45.000,00 zł _______

 

11

Wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Budżet państwa 500.000,00 zł Całkowita wartość projektu wynosi 500.000,00 zł Zakończenie realizacji projektu 31.12.2020 r.

 

12

Doposażenie placu zabaw na skwerze miejskim w Stoczku Łukowskim Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 30.000,00 zł 42.927,00 zł

Okres realizacji:

– rozpoczęcie realizacji 15.09.2020 r.

– zakończenie realizacji 30.11.2020 r.

13 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” Wojewoda Lubelski 14.000,00 zł Całkowita wartość projektu wynosi 17.500,00 zł 2020 r. 14 „Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim” Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 707.700,00 zł Całkowita wartość projektu wynosi 832.740,00 zł 01.03.2021 r. – 30.04.2023 r. 15 Zadaszenie części amfiteatru krąg taneczny Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 25.000,00 zł Całkowita wartość projektu wynosi 114.396,74 zł Zakończenie robót do 31.10.2022 r.