W dniu 27.01.2009 r. Miasto Stoczek Łukowskizłożyło wniosek „Akademia umiejętności rodzicielskich” złożyło do działania9.5 – Oddolne Inicjatywy Edukacyjne – Program Operacyjny Kapitał Ludzki nakwotę 49.645,55 zł (wkład własny niewymagany). Projekt przewidywałszkolenia dla rodziców oraz konsultacje z pedagogiem. Po negocjacjachwartość dofinansowania wyniosła 44905,55 zł. Realizacja wniosku zakończyłasię 28.02.2010 r.