„Bo każdy z nas jest inny” – projekt realizowany z programu EFS ze środków UE. Temat: Indywidualizacja nauczania. Wartość projektu:  47 143,20 zł (w tym 47 143,20 wartość dofinansowania);

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Stoczku Łukowski przy współpracy Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim. W ramach projektu realizowano zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętności uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Stoczku Łukowskim oraz wyjazd edukacyjny do Centrum Kopernika. Projekt był realizowany w czasie roku szkolnego 2011/2012. 

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu –  Łukasz Szczepańczyk: tel. 25 7970 175 lub e-mail: [email protected]