W dniu 23 października 2012 roku Burmistrz Miasta podpisał  z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach projektu zostanie zrealizowana zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Sikorskiego, Kościelnej, Piaski i Letniej  w m. Stoczek Łukowski.

Wartość całego zadania: – 2.731.587,64 zł brutto w tym realizacja:

· I etapu z rozliczeniem do 30 września 2014 roku na kwotę 1.361.637,90 zł  brutto z  dofinansowaniem z PROW kwoty 822.141,50 zł,

· II etapu z rozliczeniem do 30 czerwca 2015 roku na kwotę 1.369.949,74 zł brutto  z dofinansowaniem z PROW kwoty  828.713,50 zł.