W dniu 31 grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: „Odrestaurowanie miejsca pamięci historycznej – cmentarza powstańców styczniowych”. Zakres robót obejmował: renowacja parkanu, remont bramy, wykonanie dojazdu do tablic pamiątkowych, wykonanie chodnika .

 

            Zadanie zostało zrealizowane. Wartość projektu wynosi 8.184,91 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 5.234,40 PLN.