W dniu 23 grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: „Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki w Stoczku Łukowskim”. Zakres robót obejmował pomnik i ogrodzenie.

 

            Zadanie zostało zrealizowane. Wartość projektu wynosi 21.544,44 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 9.000,00 PLN.