„Każdemu można pomóc” – projekt realizowany z programu EFS ze środków UE. Temat: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  Wartość projektu:   2011 r. – 46 000,00 zł (w tym 41 170,00 wartość dofinansowania, 4 830,00 wkład własny pieniężny), 2012 r. – 46 000,00 zł (w tym 41 170,00 wartość dofinansowania, 4 830,00 wkład własny pieniężny), w 2013 r. – 46 000,00 zł (w tym 41 170,00 wartość dofinansowania, 4 830,00 wkład własny pieniężny).

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim.

Projekt ma na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kontraktami socjalnymi i wsparciem ich metodami aktywizującymi w zakresie rozwoju zawodowego i edukacji. W projekcie corocznie bierze udział od 3 do 4 osób. 

Więcej informacji można otrzymać pod telefonem 25 7970 181