Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicach: W. Witosa, W. Reymonta, St. Żeromskiego, Kolejowej, gen. J. Dwernickiego, Polnej w Stoczku Łukowskim

————————————————

 

Informację dodano : 28.04.2010 r.

 

http-equiv=”CONTENT-TYPE” />

W dniu 27 kwietnia 2010 roku w Stoczku Łukowski Burmistrz Miasta podpisał umowę z Zakładem Instalacji Sanitarnej CO i GAZ Andrzej Łuka, 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 295 wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu pn.

 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicach: W. Witosa, W. Reymonta, St. Żeromskiego, Kolejowej, gen. J. Dwernickiego, Polnej w Stoczku Łukowskim”

 

Wartość robót budowlanych wynosi 601.371,63 zł.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

___________________________________________________________________________Informację dodano : 23.12.2009 r.

 

 

W dniu 18 grudnia 2009 roku Burmistrz Miasta podpisał 

z Samorządem Województwa Lubelskiego

umowę o przyznanie pomocy w ramach działania

 

„Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”

 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

w ramach projektu zostanie zrealizowana zadanie pn.

 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej 

z przyłączami w ulicach: W. Witosa, W. Reymonta, St. Żeromskiego, Kolejowej, gen. J. Dwernickiego, Polnej w Stoczku Łukowskim”

 

Wartość projektu wynosi 1.349694,59 zł w tym 

777.675,00 zł dofinansowanie z PROW.

 

Zakończenie zadania planowane jest lipcu 2011 r