Porządkowanie płyty rynku w Stoczku Łukowskim

______________________________Dodano 17 czerwca 2010 

W dniu 15 czerwca 2010 roku Burmistrz Miasta podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt zakłada realizację operacja pn. „ Porządkowanie Płyty Rynku w Stoczku Łukowskim –etap I”.

Wartość operacji wynosi 329 315,82 zł w tym 101 950,00 zł dofinansowanie z PROW.

Planowany termin zakończenia operacji – październik 2010 r.

 

 

_______________

Dodano 9 sierpnia 2010 

W dniu 5 sierpnia 2010 roku w Stoczku Łukowskim Burmistrz Miasta podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., Aleja Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków tj. wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację operacji pn. „ Porządkowanie Płyty Rynku w Stoczku Łukowskim –etap I”.

Wartość robót budowlanych wynosi 402 523,87zł

Operacja współfinansowana jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007-2013

Zakładanym celem operacji jest: Poprawa jakości życia na terenie miasta poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.