Projekt „Budowa dróg osiedlowych – ulice Lipowa, Głogowa, Akacjowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Świerkowa, Modrzewiowa w Stoczku Łukowskim”

____________________________________________________ Informację dodano: 21.05.2010 r.

 

W dniu 20 maja 2010 roku w Stoczku Łukowskim Burmistrz Miasta podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu pn.

Budowa dróg osiedlowych – ulice Lipowa, Głogowa, Akacjowa,

Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Świerkowa,

Modrzewiowa w Stoczku Łukowski”

 

Wartość robót budowlanych wynosi 1 244 630,69zł brutto

 

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

_____________________________________________________ Informację dodano: 16.03.2010 r.

 

W dniu 15 marca 2010 roku Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. 

 

Budowa dróg osiedlowych – ulice Lipowa, Głogowa, Akacjowa,

Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Świerkowa,

Modrzewiowa w Stoczku Łukowskim”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, 

Osi Priorytetowej; V Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy, 

Typ projektu: Drogi gminne.

 

Wartość projektu wynosi 1 354 863,50 PLN w tym

dofinansowanie z RPO wynosi 591 533,40 PLN.

 

Termin zakończenia projektu do dnia 29 październik 2010 roku.