Projekt STAR – Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki jest realizowany przez LKS Dwernicki Stoczek Łukowski w partnerstwie z Urzędem Miasta Stoczek Łukowski, Zespołem Oświatowym, Zespołem Szkół i Miejskim Ośrodkiem Kultury w ramach programu Równać Szanse prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

W ramach projektu grupa 27 osób – młodzieży w wieku 14-18 lat założy i poprowadzi telewizję internetową i zorganizuje szereg imprez i wydarzeń związanych z filmem. Już teraz można odwiedzić stronę telewizji:www.starstoczek.pl Więcej informacji udziela koordynator projektu – Łukasz Szczepańczyk (25 7970 175, [email protected])