„Szkoła przyjacielem rozwoju” – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Oświaty. Dotyczy podwyższania świadomości rodziców na temat edukacji wczesnoszkolnej dla 6 latków. Wartość projektu 11 200,00 zł (w tym 9 980,00 dofinansowanie, 1 220,00 wkład własny finansowy).

Projekt realizowany w okresie od 15.09.2012 r. do 15.12.2012 r. przez Urząd Miasta Stoczek Łukowski w partnerstwie z Przedszkolem oraz Zespołem Oświatowym w Stoczku Łukowskim.W ramach projektu zorganizowano spotkania z pedagogiem i psychologiem dla rodziców, których celem było zwiększenie świadomości na temat edukacji szkolnej dla dzieci w wieku 6 lat. Ponadto odbyły się lekcje otwarte, impreza rekreacyjna „Otwarta Szkoła”, a także wyjazd edukacyjny dla dzieci 5-6 letnich pod okiem opiekunów-nauczycieli.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Łukasz Szczepańczyk (25 7970 175; [email protected])