Mobilny Punkt Informacyjny

Informacja 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski utworzony został Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

Konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego będą odwiedzać poszczególne gminy. Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z wiedzy konsultantów, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie Urzędu Miasta. 

 

            Informacje dotyczące terminów konsultacji będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Miasta Stoczek Łukowski w zakładce „Mobilne Punkty Informacyjne” oraz na tablicach ogłoszeń w mieście. 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.