Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu listy  nr 8 Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców – do pobrania

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – do pobrania

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – do pobrania

 

Postanowienie Nr 95/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 25 września 2023 r. – do pobrania

Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 25 września 2023 r. – do pobrania

 

Wykaz umiejscowienia tablic na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Wykaz umiejscowienia tablic na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – do pobrania

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 18 września 2023 r. o losowaniu członków do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 18 września 2023 r. – do pobrania

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek_Łukowski z dnia 12 września 2023 roku – do pobrania

 

 

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA, ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA, GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Informacja o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania – do pobrania

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia – do pobrania

3. Informacja o zmianie miejsca głosowania – do pobrania

4. Wniosek o zmianę miejsca głosowania – do pobrania

5. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika – do pobrania

6. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – do pobrania

7. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – do pobrania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – do pobrania

 

Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – do pobrania

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – do pobrania

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 rokuhttps://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/