Lp.

 

Stanowisko pracy

Numer telefonu

 

1.

 

Burmistrz Miasta

25 797-00-01 wew. 210

 

2.

 

Sekretarz Miasta

25 623-97-80 wew. 205

 

3.

 

Skarbnik Miasta

 

25 797-01-76 wew. 206

 

 

4.

 

Sekretariat Urzędu Miasta

25 797-00-01 wew. 211

 

5.

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

25 797-00-60 wew. 212

 

 

6.

 

Stanowisko ds. Obsługi Organów Miasta

25 623-97-79 wew. 203

 

7.

 

Stanowisko ds. Podatków i Opłat

25 623-97-78 wew. 202

 

8.

 

Stanowisko ds. Inwestycji

25 797-01-73 wew. 204

 

9.

 

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

25 797-00-36 wew. 209

 

10.

 

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej

25 797-00-36 wew. 209

 

11.

 

Stanowisko ds. Wynagrodzeń

25 797-01-74 wew. 208

 

12.

 

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

25 797-01-74 wew. 208

 

13.

 

 

Stanowisko ds. Księgowości Jednostek (KASA)

 

25 623-97-82 wew. 207

 

14.

 

FAX

25 797-00-73 wew. 213