Data opublikowania: 12:51, 21 lipca 2020

Kategorie: GaleriaRok 2020

16 lipca 2020 nadszedł ten moment, gdy nasz Klub 50+ mógł się znowu spotkać po długiej koronawirusowej przerwie. Dzień ten na długo zapisze się w naszej pamięci, gdyż podczas tego spotkania czekała nas bardzo przyjemna niespodzianka – otóż tego dnia rozpoczęliśmy obchody 10-lecia naszego Klubu. Nie zabrakło wielu ciepłych słów ze strony przedstawicieli naszych miejskich władz. Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Szczepańczyk oraz Radna Rady Miasta Ewa Mokicka do gratulacji i życzeń dołączyli obietnicę dofinasowania w kwocie 1000 zł. Taką samą kwotę zdeklarował Dyrektor MOK i MBP Maciej Moreń. My ze swojej strony podziękowaliśmy władzom oraz pracownikom MOK i MBP, którzy wspomagają nas w naszej działalności. Oglądając zdjęcia z 10-etniej działalności naszego Klubu, delektując się okolicznościowym tortem i późniejszym posiłkiem – mogliśmy zacząć planować najbliższą wycieczkę. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu będzie nas stać na trzydniowy zagraniczny wyjazd, prawdopodobnie do Pragi! Klub 50+ to grupa nieformalna, która rozpoczęła działalność w 2010 roku przy wsparciu MOK i MBP, od tej pory oprócz działalności na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej seniorów udało nam się zrealizować kilka projektów sfinansowanych ze środków zewnętrznych, wiele wycieczek i działań pomocowych (np. wielokrotnie wspieraliśmy swoją pracą miejskie władze, instytucje i stowarzyszenia w ich rozlicznych działaniach.                                                                                                    Członkowie Klubu 50+    

Data opublikowania: 10:42, 21 lipca 2020

Kategorie: Aktualności