Data opublikowania: 15:00, 27 czerwca 2017

Kategorie: GaleriaRok 2017

Informacja

W dniach 17-18 czerwca 2017 w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim odbył się 44 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.

 

Tegoroczna edycja Sejmiku odbyła się dzięki współpracy współorganizatorów, którymi od lat są:

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie;

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie;

Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie;

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski;

oraz Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim.

 

Patronatem Honorowym i wsparciem finansowym 44 Sejmik objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek;

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski;

Starosta Łukowski Janusz Kozioł.

 

Patronami medialnymi  tej edycji Sejmiku byli:

Tygodnik Siedlecki

Katolickie Radio Podlasie

Echo Katolickie

Master TV Telewizja Łuków

Magnes TV

Wspólnota Łukowska

oraz portale:  Podlasie24.pl i  Lukow24.pl

 

W tegorocznym Sejmiku wzięło udział 165 artystów z 12 wiejskich teatrów pochodzących z 3 województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego (dwa zespoły w ostatniej chwili odwołały swój przyjazd z przyczyn losowych – choroby głównych aktorów). 

Prezentowane widowiska mówione  gwarami (np. językiem Białorusinów z Podlasia) miały przeważnie charakter spektakli obrzędowych ukazujących sceny z życia dawnej polskiej wsi z regionalną  bogatą obrzędowością związaną z porami roku (np. wieczór Andrzejkowy), kalendarzem liturgicznym  (np. Palmowa Niedziela) czy wydarzeniami z życia rodzinnego (np. wesele, chrzciny).  

 

Na scenie MOK odbyły się następujące prezentacje:

– Grupa Teatralna „Tu i Teraz” – Drelów Gminne Centrum Kultury w Drelowie, woj. lubelskie „Środopoście”;

– Zespół „Lewkowianie” – Dokudów, Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie: „Jaki zasiew taki plon czyli lecą paździory”;

– Grupa Teatralna „Przymierze Pokoleń” – Lipiny, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku,  woj. mazowieckie: „Wieczór Andrzejkowy”;

– Zespół „Worgulanki” – Worgule, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej Filia Worgule, woj. lubelskie: „Rajenie”;

– Zespół „EDM” – Orla, Zespół Szkól w Orli, woj. podlaskie: „Swiatłaja Niediela”;

– Zespół „Szczuczyniacy” – Szczuczyn, Biblioteka Centrum Kultury w Szczuczynie, woj. podlaskie: „Oczepiny”;

– Zespół Ludowy „Jarzębina” – Paszenki, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach, woj. lubelskie: „Ożenek Franka”;

– Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem” –  Wola Gułowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, woj. lubelskie: „Krzciny u Maciejów”;

– Zespół „Rumenok” – Hołowno, Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Podedwórzu, woj. lubelskie: „Hohoty”;

– Zespół Teatralny „Antrakt+” – Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie: „Wesele Bielskie”

– Zespół Ludowy „Kalina” – Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, woj. lubelskie : „Palmowa Niedziela”

– Zespół Teatralny „Antrakt” – Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie „Dziennik Wiery”.

 

Wszystkie spektakle były omawiane podczas Forum Dyskusyjnego, w trakcie którego Komisja Artystyczna złożona ze specjalistów od spraw folkloru i teatru w składzie: prof. Katarzyna Smyk (językoznawstwo i folklorystyka), prof. Tomasz Nowak (etnomuzykologia, antropologia tańca) i Iwona Niewczas (teatr) udzielała  zespołom pomocy merytorycznej wskazując zalety prezentowanych widowisk oraz możliwości korekty wychwyconych wad. Najlepsze spektakle ze stoczkowskiego międzywojewódzkiego przeglądu  zostaną zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie po zakończeniu wszystkich międzywojewódzkich Sejmików.

 

Oprócz  prezentacji  dorobku teatrów wiejskich podczas 44 Sejmiku odbyły się także następujące imprezy towarzyszące:

– Koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim;

– Występ  dzieci z Przedszkola  w Stoczku Łukowskim;

– Występ Klubu Seniora „Złota Jesień” z  Kałuszyna ze składanką pieśni ludowych;

– Mini Festyn z zabawą taneczną w Parku Miejskim  CHOJNIAK;

– Msza św. z udziałem uczestników Sejmiku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP w Stoczku Łukowskim.

 

Wysoki poziom prezentowanych spektakli, gorące brawa zachwyconej publiczności, pozytywne opinie sejmikowych gości z trzech województw oraz pochlebne recenzje w mediach  są dowodem, że 44 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, tak jak i poprzednie edycje tego najstarszego w Polsce przeglądu teatrów z wiejskim rodowodem,  po raz kolejny w pełni przyczynił się do  ochrony unikalnych wartości kultury ludowej oraz promocji Stoczka Łukowskiego, Ziemi Łukowskiej i Województwa Lubelskiego.

                                                                         

Data opublikowania: 10:37, 27 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności