W dniach 16 – 17 czerwca 2018 w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim odbył się 45 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.

          Fakt, że jubileusz Sejmiku nastąpił w roku 100-lecia Niepodległości Polski nadał szczególny charakter tej edycji  imprezy od dekad służącej naszej narodowej kulturze poprzez upowszechnianie i promocję unikalnej kultury ludowej małych ojczyzn z terenu północno – wschodniej Polski.

 

          Tegoroczna edycja Sejmiku odbyła się dzięki współpracy współorganizatorów, którymi od lat są:

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie;

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie;

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski;

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim;

oraz Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie.

 

Patronatem Honorowym i wsparciem finansowym 45 Sejmik objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek;

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski;

Starosta Łukowski Janusz Kozioł

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Ireneusz Szczepanik.

 

Patronami medialnymitej edycji Sejmiku byli:

Tygodnik Siedlecki,

Katolickie Radio Podlasie,

Wspólnota Łukowska,

oraz portale:  Podlasie24.pl,  Lukow24.pl oraz wŁukowie.pl

 

          W tegorocznym Sejmiku wzięło udział 85 artystów z 7 wiejskich teatrów pochodzących z  województw lubelskiego i podlaskiego (jeden zespół w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd z przyczyn losowych). 

          Prezentowane widowiska mówione  gwarami (np. językiem Białorusinów z Podlasia) miały przeważnie charakter spektakli obrzędowych ukazujących sceny z życia dawnej polskiej wsi z regionalną  bogatą obrzędowością związaną z wydarzeniami z życia rodzinnego (swaty, oczepiny), religijnego (Boże Ciało, Wielkanoc, odpust) i społecznego (kolędowanie).

 

         Na scenie MOK odbyły się następujące prezentacje:

– Dywosnuby Mani (swaty) – Zespół „Rumenok” – Hołowno, Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Podedwórzu, woj. lubelskie;

– Obrzęd kolędniczy dawniej – Zespół „Malinki”,  Malinniki, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, woj. podlaskie;

–  Niedziela Wielkanocna – Amatorski Teatr Tradycji,  Knyszyn, Knyszyński Ośrodek Kultury, woj. podlaskie;

Oczepiny – Zespół „Pogodna jesień” – Mońki, Moniecki Ośrodek Kultury, woj. podlaskie;

Wianuszki na Oktawę Bożego Ciała – Zespół „Biebrzanie” – Dolistów,Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, woj. podlaskie;

– U Maciejów przed odpustem na SiewnuZespół Obrzędowy „Zawsze Razem”, Wola Gułowska,Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, woj. lubelskie

– Sierota Kasia– Zespół Ludowy „Jarzębina”,  Paszenki, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach,

woj. lubelskie

 

          Wszystkie spektakle były omawiane podczas Forum Dyskusyjnego, w trakcie którego Komisja Artystyczna złożona ze specjalistów od spraw folkloru i teatru w składzie: prof. Katarzyna Smyk (językoznawstwo i folklorystyka), prof. Edward Wojtaszek (reżyseria i aktorstwo) oraz Jarosław Ostaszkiewicz (produkcja filmowa i teatralna, reżyseria) udzielała  zespołom pomocy merytorycznej wskazując zalety prezentowanych widowisk oraz możliwości korekty wychwyconych wad. Najlepsze spektakle ze stoczkowskiego międzywojewódzkiego przeglądu  zostaną zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie po zakończeniu wszystkich międzywojewódzkich Sejmików.

 

          Oprócz  prezentacji  dorobku teatrów wiejskich podczas 45 Sejmiku odbyły się także następujące imprezy towarzyszące:

– Wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim;

– Koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim;

– Projekcja filmu „Tu był nasz dom” zawierającego wspomnienia uczestników Sceny Dziecięcej prowadzonej przez Irenę i Tadeusza Byrskich podczas wojennych kolonii warszawskich dzieci w Stoczku w latach 1944-1945;

– koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” z Łukowa;

– pokaz Grupy Fireshow „Antares” z Lubartowa;

–  zabawa taneczna prowadzona przez zespół „Plus”;

– Msza św. z udziałem uczestników Sejmiku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP w Stoczku Łukowskim.

 

          Wysoki poziom prezentowanych spektakli, gorące brawa zachwyconej publiczności, bogaty program imprez towarzyszących, pozytywne opinie sejmikowych gości oraz pochlebne recenzje w mediach  są dowodem, że 45 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, tak jak i poprzednie edycje tego najstarszego w Polsce przeglądu teatrów z wiejskim rodowodem,  po raz kolejny w pełni przyczynił się do ochrony unikalnych wartości kultury ludowej oraz promocji Stoczka Łukowskiego, Ziemi Łukowskiej i Województwa Lubelskiego.

 

Data opublikowania: 09:19, 25 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności