W dniach 17-18 czerwca 2023 w murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim odbył się jubileuszowy 50 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Jest to najstarszy tego typu przegląd teatrów wiejskich – to właśnie w Stoczku w 1970 roku odbył się pierwszy Sejmik, później idea sejmikowania rozeszła się na cały kraj owocując kilkoma międzywojewódzkimi sejmikami oraz zbierającym ich plony  Ogólnopolskim Sejmikiem Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie a także przeglądem „Zwyki”  w Teatrze Polskim w Warszawie.

Stoczkowski Sejmik jest przeglądem międzywojewódzkim, swój dorobek prezentują w nim najlepsze wiejskie teatry z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W tym roku zaprezentowanych zostało 8 spektakli o tematyce obrzędowej, widowiska ukazywały dawne zwyczaje związane z kalendarzem liturgicznym, kalendarzem prac polowych oraz różnymi okolicznościami z życia domowego. Wśród imprez towarzyszących przeglądowi warto wymienić bardzo udany plenerowy koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim oraz potańcówkę „W dawnym stylu”, do której przygrywały kapele ludowe.

Sejmikowi towarzyszyły także  warsztatowe spotkania zespołów z ekspertami z dziedzin teatru i etnomuzykologii, wystawy oraz seminarium „Sejmikowanie w Stoczku – jubileuszowe refleksje” podsumowujące pół wieku trwania tej imprezy i jej wkład w narodową kulturę.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2018 roku Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych zostały wpisane do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Organizatorami 50 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim. Patronatem i wsparciem finansowym Sejmik objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Lubelski Urząd Wojewódzki, Starosta Łukowski Dariusz Szustek i Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Marcin Sentkiewicz.

 

 

 

Data opublikowania: 12:00, 22 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności