Szanowni Państwo,

Miasto Stoczek Łukowski w ramach przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przeprowadza wśród mieszkańców badanie ,,Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Miasta Stoczek Łukowski z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych”, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz zjawiska przemocy i innych uzależnień behawioralnych.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie od dnia 24.01.2023r. do 20.02.2023r. i dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

•    uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Stoczek Łukowski,

•    dorosłych mieszkańców Miasta Stoczek Łukowski,

•    punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Stoczek Łukowski.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

Link do ankiety dla mieszkańców: http://badania.corigo.pl/ankieta/881224/stoczek-2023-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Dziękujemy!

Data opublikowania: 12:53, 23 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności