Przedstawiamy Państwu ankiecie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” dostępnej pod linkiem https://www.survio.com/survey/d/I0I1Y8O0V4N3E3G3V , dotyczącą metod komunikacji pomiędzy Mieszkańcami a Stowarzyszeniem LGD „RAZEM”. Ankieta jest anonimowa. Otrzymane propozycje zostaną uwzględnione w przygotowywanej obecnie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Data opublikowania: 05:46, 11 maja 2023

Kategorie: Aktualności