Przedstawiamy Państwu link do ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM” (https://www.survio.com/survey/d/N6N7J6D9B2W9B4J6S), dotyczącej wskazania jakie grupy w niekorzystnej sytuacji według powinny być wg. mieszkańców w pierwszej kolejności objęte wsparciem w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM” ze środków PROW, działanie Leader, perspektywa 2023-2027.  Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby Lokalna Strategia Rozwoju w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD „RAZEM”.

 

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Data opublikowania: 05:34, 30 marca 2023

Kategorie: Aktualności