SZANOWNI  MIESZKAŃCY  STOCZKA  ŁUKOWSKIEGO

Niniejszym pragnę przypomnieć wszystkim właścicielom nieruchomości, że zgodnie z art. 47b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101), na właścicielu danej nieruchomości spoczywa obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Ustawa  nie określa wielkości jak również i koloru tablicy z numerem. Ponadto zgodnie z w/w ustawą, w przypadku gdy na terenie miejscowości występują nazwy ulic, to na tabliczce oprócz numeru wymagane jest wpisanie nazwy ulicy.

Po dokonaniu analizy terenowej stwierdzono, że na budynkach widnieją wyłącznie numery nieruchomości, ale bez podania wymaganej ustawowo nazwy ulicy. W dniu 14 marca 2018 r. Komisja Gospodarczo – Budżetowa Rady Miasta Stoczek Łukowski, zwróciła się do Burmistrza Stoczka Łukowskiego z wnioskiem o ujednolicenie tablic z numeracją nieruchomości na terenie całego miasta. Z uwagi na to, że ustawowy obowiązek zamieszczenia tablicy z numerem nieruchomości na budynku spoczywa wyłącznie na właścicielu danej nieruchomości, Urząd Miasta nie ma podstaw prawnych do finasowania tego typu inwestycji. Niezależnie od powyższego, w dniu 16 marca b.r. zwrócono się do firmy, która wykonuje takie tablice o podanie ewentualnej ceny 1 szt. tablicy. Uzyskano informację, że koszt 1 tablicy z numerem nieruchomości oraz nazwą ulicy o wymiarach 25x30cm wynosi ok. 11.00 zł. netto, 14.00 zł. brutto. Tło tablicy niebieskie, litery białe. Kolorystyka tablicy byłaby podobna zarówno do koloru tablic z nazwami ulic jak również nawiązywałaby do koloru herbu miasta.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy są zainteresowani odpłatnym nabyciem tablicy z numerem oraz nazwą ulicy dla swojej nieruchomości.

Ponadto należy przyznać, że ujednolicona numeracja dla całego miasta, wpłynęłaby pozytywnie na estetykę oznaczeń nieruchomości numerami porządkowymi. Tablice te byłyby bardziej widoczne dla służb typu: policja, straż pożarna, pogotowie, poczta i.t.p.  

Odpowiedzi w tej sprawie  w formie pisemnego oświadczenia, które należy składać w kancelarii Urzędu Miasta pok. nr 212, oczekuję w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

 

                                                                Burmistrz Stoczka Łukowskiego

                                                                  Ireneusz Bogdan Szczepanik

 

Stoczek Łukowski 2018-03-27

 

Druk oświadczenia dla mieszkańców – do pobrania

 

Data opublikowania: 08:28, 27 marca 2018

Kategorie: Aktualności