MIESZKAŃCY STOCZKA ŁUKOWSKIEGO

WŁAŚCICIELE I UŻYTKOWNICY NIERUCHOMOŚCI

 

 

W związku z  występującymi w okresie zimowym opadami śniegu przypominam o ciążącym na właścicielach i użytkownikach nieruchomości obowiązku uprzątania błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz posypywania chodników materiałami likwidującymi śliskość.

Sumienne wywiązywanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku ograniczy uciążliwości w poruszaniu się pieszych chodnikami w mieście.

Za niewywiązywanie się z w/w obowiązków, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje karę grzywny.

 

                                         Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                             Ireneusz Bogdan Szczepanik

 

 

Stoczek Łukowski, 19 stycznia 2018 r.

Data opublikowania: 09:21, 19 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności