Apel Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

dotyczący obowiązku odśnieżania dachów

 

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przypomina o obowiązku usuwania śniegu  z dachów przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie powyższych obowiązków.

 

                                                             Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                                                  Ireneusz Bogdan Szczepanik 

 

Data opublikowania: 08:40, 19 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności