APEL do mieszkańców Miasta Stoczek Łukowski.

Stop spalaniu śmieci!

Używajmy tylko dobrych gatunków opału

 

W związku z rozpoczynającym się  sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców  Miasta Stoczek Łukowski o  nie spalanie śmieci w piecach domowych, kominkach i ogniskach. Obecnie, kiedy w naszym mieście  prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, każdy właściciel posesji ma obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów, a firma świadcząca usługi ma obowiązek ich odbioru tym bardziej niezrozumiałe jest ich spalanie w piecach centralnego ogrzewania.                            

Dym ze spalanych śmieci jest nie tylko nieprzyjemny, ale przede wszystkim bardzo toksyczny.

Oprócz tego dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić do pożaru domu. Później, popękany komin jest bardzo często przyczyną zaczadzenia.

Każdy powinien być świadomy, że:

Odpady w warunkach domowych spalane są w niskich temperaturach, kominy nie posiadają filtrów, a to powoduje, że do atmosfery dostają się silnie trujące substancje. Są to m.in.: tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, chlorowodór i cyjanowodór

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych typu PET, czyli butelek po napojach, worków foliowych, plastikowych opakowań, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny i furany, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkunastu latach np. w postaci chorób nowotworowych, głównie nowotworów płuc i wątroby. Dioksyny uszkadzają także płody ludzkie i strukturę kodu genetycznego. Niektóre z nich są nawet 10 000 razy bardziej toksyczne od cyjanku potasu, a ich połowiczny rozpad w glebie trwa ponad 160 lat. Zatrute będą zatem również owoce, jarzyny i inne produkty spożywcze.
Substancje zawarte w dymie pochodzącym ze spalania odpadów oprócz chorób nowotworowych: powodują m.in.: zaburzenia układu odpornościowego, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia hormonalne, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, choroby szpiku kostnego.
Toksyny, które powstają w trakcie spalania tych odpadów, nigdzie się nie „podziewają”, zostają w naszym otoczeniu, a konsekwencje przebywania w zanieczyszczonym środowisku ponosimy my i najbliższe nam osoby – nasze dzieci, wnuki, rodzice, sąsiedzi i znajomi. Musimy rozważyć w swoim sumieniu, czy w imię niewielkich oszczędności warto narażać zdrowie swoje i bliskich.

Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)- art. 191 cyt. ustawy„ Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny ”.  Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000 zł.

          Zwracamy się do Państwa z apelem o nie palenie odpadów w domowych piecach oraz rozpowszechnienie takiego podejścia wśród innych osób, być może nieświadomych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z oddychaniem zatrutym powietrzem.

Pamiętajmy, że zauważone przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.

Osoby fizyczne będą mogły uzyskać dofinansowanie do działań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych takich, jak:

Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem     ekologicznym, w tym m. in.: gaz, biomasa (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku).
Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy w budynkach mieszkalnych (do 20kW). 
Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.
Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Zakup i montaż pomp ciepła.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 10kW), w przypadku zastosowania systemu hybrydowego – do 12kW.
Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 10kW).

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane każdego roku w dwóch terminach:

od 1 lutego do 31 marca oraz od 1 sierpnia do 31 października

do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

DRODZY MIESZKAŃCY !

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE!

DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI!

NIE PALMY SMIECI !

UŻYWAJMY TYLKO DOBRYCH GATUNKÓW OPAŁU !

 

 

      Burmistrz Miasta                                

   Ireneusz Szczepanik

 

 

Stoczek Łukowski, 10 października 2017 r.

Data opublikowania: 08:24, 16 października 2017

Kategorie: Aktualności