KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁUKOWIE
APELUJE

INFORMACJA O ZAKAZIE WYPALANIA TRAWY

 

W związku ze zbliżającym się okresem wiosenno-letnim i nasilającym się zjawiskiem wypalania traw Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody „ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ROŚLINNOŚCI NA ŁĄKACH, NIEUŻYTKACH, ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH, SZLAKACH KOLEJOWYCH LUB W STREFIE OCZERETÓW I TRZCIN”

Zgodnie z ww. ustawą „Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Wypalanie łąk i nieużytków rolnych jest łamaniem obowiązującego prawa,
jest zjawiskiem szkodliwym nie przynoszącym żadnych korzyści związanych z uprawą.

Bardzo często z niewinnego wypalania łąk i nieużytków powstaje groźny pożar obejmujący swym zasięgiem kompleksy leśne (lasy państwowe, lasy prywatne), budynki mieszkalne oraz gospodarskie.

Powstające duże zadymienie w związku z wypalaniem traw pogarsza warunki widoczności, utrudnia bezpieczne poruszanie się pojazdów samochodowych po drogach publicznych. Zadymienie i zła widoczność mogą być bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych.

Z każdym dniem odnotowujemy coraz większą ilość przypadków bezmyślnego wypalania traw. Pożar staje się zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzkiego, staje się zagrożeniem dla świata roślinnego i zwierzęcego oraz mienia w znacznych rozmiarach.

Ponadto informujemy, że między innymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm został wprowadzony zakaz wypalania gruntów rolnych.

PRZED PODPALENIEM TRAWY POMYŚL O SKUTKACH I KONSEKWENCJACH SWOJEJ BEZMYŚLNEJ NICZYM NIE UZASADNIONEJ DECYZJI !!!

 

Plakat  KP PSP – STOP POŻAROM TRAW

Data opublikowania: 09:07, 12 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności