W dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim odbyła się debata społeczna pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Debata społeczna dotyczyła bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Stoczek Łukowski oraz gmin: Stanin, Stoczek Łukowski i Wola Mysłowska. W spotkaniu udział wzięli policjanci z Komendantem Powiatowym Policji w Łukowie z nadkomisarzem Leszkiem Misiakiem na czele, Pan Ireneusz Bogdan Szczepanik – Burmistrz Miasta, Pan Artur Piskorz – Przewodniczący Rady Miasta, Radni Rady Miasta, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęła prezentacja obrazującą przestępczość na terenie działania Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Licznie zgromadzonym gościom policjanci przedstawili i omówili funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda” oraz portalu internetowego „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mundurowi mówili też o roli policjanta dzielnicowego oraz jego zadaniach w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w zakresie policyjnych działań. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.

Jak zapewnił Komendant Powiatowy Policji w Łukowie nadkom. Leszek Misiak, wszystkie sugestie, które były przekazane przez uczestników debaty będą realizowane i brane pod uwagę przy planowaniu policyjnych służb oraz określaniu zadań.

 

 

Data opublikowania: 09:06, 15 maja 2018

Kategorie: Aktualności