Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że jednym z obowiązków właścicieli posesji jest  dbanie o porządek na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości, czyli sprzątanie chodnika. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Niewykonanie tego obowiązku jest wykroczeniem i grozi za nie kara grzywny.

Data opublikowania: 11:29, 20 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności