Data opublikowania: 09:41, 14 września 2020

Kategorie: GaleriaRok 2020

 

 

3 września 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim odbyła  się dyskusja panelowa „Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach”.

Spotkanie rozpoczęło dokonane przez Dyrektora MOK Macieja Morenia przywitanie gości, którymi byli: prelegenci Marcin Gomółka, Hanna Stosio, Marek Czub i Marcin Staniszewski oraz miejscowi pasjonaci historii lokalnej, przedstawiciele miejskich i gminnych placówek oświatowych i instytucji kultury oraz przedstawiciele władz miejskich Krzysztof Szczepańczyk (Przewodniczący Rady Miasta) i Radni Danuta Żebrowska, Paweł Flis i Krzysztof Rosa.

Ze względów sanitarnych spotkanie miało kameralny charakter, natomiast dzięki transmisji online zdalnie uczestniczyli w nim wszyscy zainteresowani (np. młodzież szkolna zgromadzona w swoich klasach).

Następnie  koordynatorka projektu Agnieszka Barej zapoznała zebranych z celem i przebiegiem projektu „Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach”, w ramach którego odbyła się dyskusja panelowa.

 

Później zabrali głos prelegenci:  

– Marcin Gomółka (nauczyciel historii w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim)  wprowadził zebranych w tematykę  sytuacji międzynarodowej w okresie odzyskiwania i umacniania niepodległości;

– Hanna Stosio (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stoczka Łukowskiego) zaprezentowała sylwetkę Zygmunta Padamczyka;

– Marek Czub (historyk, Wójt Gminy Stoczek Łukowski) przedstawił postać Wojciecha Bareja;

– Marcin Staniszewski – historyk, założyciel i współautor strony Stary Stoczek zapoznał zebranych z sylwetką Franciszka Lewandowskiego.

 

Następnie rozpoczęła się dyskusja,  podczas której zebrani pasjonaci historii lokalnej podzielili się posiadanymi informacjami i pamiątkami rodzinnymi  związanymi z innymi stoczkowskimi bohaterami tego okresu, którzy także uczestniczyli w odzyskiwaniu niepodległości i w wojnie polsko – bolszewickiej:

– Wiesława Milczuk (dyrektor Zespołu Oświatowego) opowiedziała o Andrzeju Lutym,

– Zbigniew Nowosielski przedstawił postać Stefana Zdanowskiego,

– Teresa Lewandowska – Zasuwik uzupełniła informacje o Franciszku Lewandowskim.

W dyskusji wzięli też udział Katarzyna Markiewicz (prezeska stoczkowskiego koła ŚZŻAK), Tadeusz Drabiński oraz inni mieszkańcy naszych stron.

 

Materiały zebrane podczas dyskusji panelowej posłużą do opracowania okolicznościowej wystawy, która będzie prezentowana podczas lekcji historii regionalnej w miejscowych szkołach oraz podczas pikniku historycznego „Stoczkowskie świętowanie Wiktorii 1920”, który odbędzie się 11 października.

 

Projekt „Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach”  jest realizowany przez MOK w partnerstwie z Burmistrzem  i Radą Miasta Stoczek Łukowski, Towarzystwem Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Miejską Biblioteką  Publiczną w Stoczku Łukowskim, Zespołem  Oświatowym w Stoczku Łukowskim, Zespołem Szkół w Stoczku Łukowskim, Stowarzyszeniem Inkubator Kreatywności Społecznej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Stoczku Łukowskim.

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 

 

Data opublikowania: 07:33, 14 września 2020

Kategorie: Aktualności