Data opublikowania: 11:15, 21 lutego 2018

Kategorie: GaleriaRok 2018

          Dnia 15 lutego 2018 roku w hali sportowej Zespołu Szkół odbyła się wspólna uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkół. Akademia organizowana jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Stoczkiem. Uroczystości te wpisują się w cykl obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W uroczystościach wzięli udział zacni goście w osobach:

Pana Ireneusza Bogdana Szczepanika – Burmistrza Miasta, Pana Artura Piskorza – Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Piotra Krawczyka – Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – Generała  brygady i pilota, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim, Pani Wiesławy Milczuk – Dyrektora Zespołu Oświatowego, Pani Elżbiety Stodolskiej – Wicedyrektora Zespołu Oświatowego, Pani Ewy Mokickiej – Dyrektora Zespołu Szkół, Księdza Kanonika Stanisława Bieńko, Księdza Prałata Józefa Huszaluka, Pana Jerzego Siwca – Sekretarza Powiatu Łukowskiego,

oraz wiele innych zaproszonych osób, w tym dyrektorzy i kierownicy  miejscowych zakładów pracy i organizacji współpracujących ze szkołami oraz przedstawicieli Rad Rodziców. W akademii uczestniczyli także nauczyciele, katecheci, pracownicy szkół, rodzice i uczniowie.

          Podczas akademii związanej z Dniem Patrona wręczono uczniom Zespołu Oświatowego stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz nagrody dla zwycięzców konkursów o tematyce historycznej. Wręczenia stypendiów dokonał Burmistrz Miasta oraz Pani Dyrektor Zespołu Oświatowego zaś nagród opiekunowie uczniów.

          Pani Dyrektor Zespołu Szkół zaprezentowała obraz olejny – portret Generała Józefa Dwernickiego namalowany przez utalentowaną absolwentkę Liceum Ogólnokształcącego – Panią Alinę Pięta.

          Po oficjalnej części uroczystości uczniowie obu szkół zaprezentowali montaż słowno – muzyczno – taneczny przygotowany przez nauczycieli: Panią Alicję Rojek – inscenizacja, Pana Piotra Rosę – zespół wokalny, Panią Kingę Moreń – zespół taneczny oraz Panią Annę Kania – dekoracja.

          Po wysłuchaniu pięknie zaśpiewanych pieśni patriotycznych i obejrzeniu tańców narodowych głos zabrał między innymi Pan Ireneusz Bogdan Szczepanik – Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski:

 „Szanowni Księża,

Szanowne Panie Dyrektorki, Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty,

Drodzy Uczniowie.

         Dzień 14 lutego to data, która od lat znajduje się w kalendarium szkoły jako dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim. Dzień 14 lutego to również dzień Patrona Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim.

         Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym etapem tworzenia tradycji naszych szkół i ich historii.

         Spotykamy się dzisiaj, by czcić Patrona naszych szkół generała Józefa Dwernickiego i jego żołnierzy, którzy przed 187 laty rozsławili nasze miasteczko, odnosząc zwycięstwo nad wojskami Rosji.

         Dzień Patrona jest okazją do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej a także wspaniałą lekcją historii, dzięki której poznajemy patriotyzm lokalny.

         Dzień Patrona jest także okazją, kiedy możemy przekonać się, jak wiele umieją uczniowie naszych szkół, możemy dokonać podsumowania osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych.

         Przede wszystkim gratuluję wysokich wyników nauce, o których świadczą przyznawane dzisiaj stypendia, osiągnięcia w konkursach, jak również aktywność uczniów na terenie szkoły i w środowisku.

         W dziedzinie osiągnięć dydaktycznych nasza szkoła plasuje się na najwyższych miejscach w powiecie i wysokich miejscach w województwie. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Zespołu Oświatowego i wszystkim nauczycielom, którzy na ten sukces pracują.

         Jest mi niezmiernie miło złożyć na ręce Pań dyrektorów podziękowania za dzisiejsze wyjątkowe występy uczniów, które przypomniały nam wszystkim o ważnych wydarzeniach naszej historii, jakimi były powstania narodowe.

         Tym bardziej, że rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym jubileuszem Pani Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

         Serdecznie dziękuję nauczycielom i uczniom. Urzekliście nas swoim kunsztem recytatorskim, aktorskim i muzycznym.

         Zachwyciliście pięknym tańcem.

         Miło być świadkiem waszych postępów w nauce, jak również profesjonalnych występów artystycznych na forum szkoły i w środowisku.

Gratuluję i dziękuję.

Szanowni Państwo!

W imieniu swoim i Rady Miasta w Stoczku Łukowskim jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego i na ręce Pań Dyrektorem składam podziękowanie za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

 

                                                                                  Z poważaniem

 

                                                                               Ireneusz Szczepanik

                                                                                Burmistrz Miasta”

          Uroczystości zostały zakończone skromnym poczęstunkiem i kameralnym spotkaniem w Zespole Szkół.

 

Data opublikowania: 10:08, 21 lutego 2018

Kategorie: Aktualności